Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Δρυμιωτών ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου του 1986 και έχει μια επταμελή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και τρία μέλη. 

Όραμα του Συνδέσμου είναι ο εξωραϊσμός ολόκληρου του χωριού, ενώ οι στόχοι της ίδρυσής του είναι:

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο διοργανώνει το Ετήσιο Φεστιβάλ Αποδήμων και Κατοίκων της Κοινότητας, που λαμβάνει χώρα στις 16 Αυγούστου. Επιπρόσθετα, οργανώνει χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, κάθε χρόνο, την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ  μερικές φορές και πασχαλινή εκδήλωση.

Πηγή:

Σύνδεσμος Αποδήμων Δρυμιωτών